Hawaiian Cowboy

This song by Sol K. Bright speaks of the beauty and majesty of horses as well as the beauty of the lei.

Ulu lei, ʻo lei lehua
Lei lehua, ʻo lei lehua
Lei lehua, ʻo lei lehua
ʻO nā lei, lei uʻi ē

He wahi lio Lehua kou inoa lā
Hanohano wale ʻoe Hawaiʻi lā
E like kou holo ʻana me ka ʻōʻio lā
Ke kolo, ke kuli, ke kuʻi kolo iho ʻoe
ʻAuhea wale ʻoe te wahine holo lio
Pua nani aʻo Hawaiʻi lā
Aloha i ka Hawaiian cowboy

Ulu lei, ʻo roselani
Roselani, ʻo roselani
Roselani, ʻo roselani
ʻO nā lei, lei uʻi ē

He wahi lio Roselani kou inoa lā
Kilakila wale ʻoe o Maui lā
E like kou holo ʻana me ka ʻōʻio lā
Ke kolo, ke kuli, ke kuʻi kolo iho ʻoe
ʻAuhea wale ʻoe te wahine holo lio
Pua nani aʻo Maui lā
Aloha i ka Hawaiian cowboy

Ulu lei, ʻo lei ʻilima
Lei ‘ilima, ʻo lei ʻilima
Lei ʻilima, ʻo lei ʻilima
ʻO nā lei, lei uʻi e

Haʻalele mai au i Honolulu lā
Hoʻi mai au i ka ʻāina malihini
Ke kau ʻana aku i ka lio Kaleponi
Ua fāfā mai lā ʻo Lehua
He wahi lio kalakoa ko
Ka ʻāina malihini lā
In San Francisco by the Golden Gate
Aloha i ka Hawaiian cowboy

Haʻina mai o ka puana
Lei lehua, ʻo roselani
Haʻina mai o ka puana
ʻO na lei, lei uʻi e

I’m heading for the last roundup
ʻAuhea wale ʻoe te wahine holo lio
E like kou holo ʻana me ka ʻōʻio lā
Ke kolo, ke kuli, ke kuʻi kolo iho ʻoe
ʻAuhea wale ʻoe te wahine holo lio
Pua nani ʻoe Hawaiʻi lā
Aloha i ka Hawaiian cowboy

Roselani dandee
Is the pride of Maui Island
She can surely cut a caper
On the lava by the sea
When I lower my spurs
To her tender little sides
She’ll wiggle and whinny
And wiggle all the way
Off to the hills
And to the slopes of Polipoli
We’ll ramble through the bushes
Where the heifers love to play
Roselani loves her Hawaiian Cowboy