Hilo Ē

This song, by Mary Heanu, mentions the custom of making leis for visitors and the lovely flowers that they are made from.

Aia ē aʻi Hilo ē
O ka nani ē pua ka lehua ē

I lei ē no ka malihini ē
Kipaʻaku ai ē i ka ʻāina ē

E ake au ē a e ʻike ē
I ka nani ē o Waiākea ē

Kilohi au ē ʻo ka nani ē
I ka ulu lehua ē aʻo Panaʻewa ē

Haʻina ē mai ka puana ē
ʻO ka nani ē pua ka lehua ē