Ka Waimea Swing

by Thelma Sproat Bugbee & Irmgard `Aluli
This song by of dancing describes the joy of dancing as well as the leis worn by the dancers.

Eia lā ka pō o ka wela lā
Nui ana o ka leʻaleʻa lā
E ʻoni ana nā poʻe sure kēla!
Hele hula nā wāwae
Me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing

Uʻi nā pua lei like ʻole lā
Pūlehulehu nā pua aia lā
Kani nā kîkala ma kāmaʻa lā
Aia cowboy me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing

Kani wāhie mai ne nā pila lā
Hū maila kani waiolina lā
Hui nā ʻukulele kīkā hōʻalu lā
Kani maila e ka Waimea swing
E ka Waimea swing

Ma ʻaneʻi mai a ma ʻō aku lā
Huli ʻākau a huli hema lā
Hene mai nā ʻaka ʻana lā
Holo ʻana (Hî! Hû!)
O ka Waimea swing
O ka Waimea swing

Haʻina mai ka puana lā
Eia lā ka pō o ka wela lā
E ʻoni ana nā poʻe sure kēla!
Hele hula nā wāwae
Me ka Waimea swing
Me ka Waimea swing