Kaualūlehuao`aikū

by Hailama Farden & Irmgard `Āluli
This short, fun song is about giving a lei to a beloved family member.

He wehi kēia nou e ka lei
Kaualūlehuaoʻaikū

Hū aʻe ka manaʻo pua o Kohala
Laha hoʻi ke aloha no Pololū
Lū aʻe ka lehua a wili i ka lei
Lei ana nō ʻoe a kau poʻohiwi

E ō i kou inoa e Aunty Thelma
Kaualūlehuaoʻaikū